1. Home
  2. Rentederivaten
  3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Kifid houdt deze lijst steeds actueel.

Nee, er gelden enkele beperkingen. Zo worden er geen klachten behandeld waarbij de hoofdsom van de vordering hoger is dan EUR 1.000.000,-. Verder mogen klachten niet al behandeld zijn door een rechter of andere geschilleninstantie. We behandelen ook geen klachten vanuit een groep ondernemers (collectieve actie). Als er al een minnelijke regeling getroffen is, komt de klacht niet in aanmerking. Ook wordt een klacht niet in behandeling genomen als de ondernemer vooraf weigert om akkoord te gaan met een bindende uitspraak van Kifid.

Eerst moet de klacht zijn voorgelegd aan de betreffende bank of beleggingsonderneming. Pas wanneer de klacht hier schriftelijk is afgehandeld, kan de ondernemer zijn klacht indienen bij Kifid. Dit moet gebeuren binnen drie maanden na de definitieve reactie van de bank of beleggingsonderneming. Er kunnen overigens omstandigheden zijn, waardoor er een langere termijn geldt.

Banken of beleggingsondernemingen moeten in het register van Kifid zijn ingeschreven. Verder moeten ze achter de tijdelijke reglementen rond geschillenbeslechting rentederivaten staan en de bindende werking daarvan aanvaarden. Concreet gaat het om ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank.

Klachten moeten gaan over een geschil tussen de ondernemer en een aangesloten bank of beleggingsonderneming met betrekking tot een rentederivaat dat is afgesloten in het kader van zakelijke kredietverlening. Het moet bovendien gaan om een rentederivaat waarvan de looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd.

De tijdelijke geschillenbeslechting door Kifid inzake rentederivaten staat open voor bepaalde ondernemers. Het betreft ondernemers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben en een jaarlijkse omzet of balanstotaal van maximaal € 10.000.000,-.